Wat kost ISO 14001?

ISO 14001 opzetten

De ISO 14001 milieu norm stelt geen eisen aan de vorm van het managementsysteem. Deze is derhalve vormvrij. Zolang u aan de eisen voldoet, die de norm van u verlangt, bent u vrij om te kiezen hoe u het milieu managementsysteem op basis van de ISO 14001 norm vorm geeft.

Door onze ervaring hebben wij de afgelopen een structuur voor managementsystemen ontwikkelt die duidelijk is en overzicht biedt en de mogelijkheid biedt aan de eigenaar om hier verschillende andere managementsystemen aan toe te voegen.

Waarbij opgemerkt dient te worden dat het ook een managementsysteem is dat uitgaat van de organisatie in plaats vanuit de norm. Dit heeft het grote voordeel dat het ISO 14001 managementsysteem heel dicht bij uw dagelijkse bedrijfsvoering blijft met als resultaat dat de belasting voor uw organisatie minimaal zal zijn en dit het draagvlak onder de medewerkers zal vergroten.

Om het systeem zo efficiënt mogelijk op te stellen hanteren wij de volgende vier niveaus; beleid, organisatie, primair processen en aanvullende processen. Hieronder is per niveau beschreven welke documenten wij opstellen om uw ISO 14001 managementsysteem vorm te geven.

Beleid voor ISO 14001

 Uitvoeren van een aspecten inventarisatie. Hieruit volgt een beleidsverklaring met milieudoelen en verschillende actieplannen om deze doelen te behalen.