Wat kost ISO 14001?

Waarom ISO 14001?

Waarom wilt u een ISO 14001 certificaat of waarom wilt uw klant dat u een ISO 14001 certificaat heeft?

Deze vraag geeft al aan, dat de redenen waarom uw organisatie ISO 14001 wilt laten certificeren zeer divers en zowel intern, als extern georiënteerd kunnen zijn.

Voor zowel intern, als extern geldt dat een milieucertificering op basis van de ISO 14001 milieu norm een goede eerste stap is naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Externe redenen voor een ISO 14001 certificaat

Voor uw omgeving wilt u ISO 14001 certificeren omdat:
• uw huidige opdrachtgevers een ISO 14001 certificaat van u verlangen;
• het vereist is bij aanbestedingen en nodig is om (nieuwe) opdrachten binnen te halen;
• de overheid verplicht is, sinds 2010, steeds duurzamer in te kopen;
• het aan uw omgeving laat weten dat u structureel met de milieuprestaties van uw onderneming bezig bent;
• het ISO 14001 certificaat u onderscheidt van uw concurrenten.