Wat kost ISO 14001?

ISO 14001 certifceren?

Na het opzetten van het ISO 14001 management systeem staat u voor de keus of u uw milieu managementsysteem wilt laten certificeren.

Waarom ISO 14001 certificeren?

Zowel extern (uw klanten, opdrachtgevers en omgeving)als intern (medewerkers) laat u weten dat u serieus met de milieuprestaties van uw organisatie bezig bent. Daarenboven heeft met een ISO 14001 certificaat een “stok achter de deur” om serieus en continu met de milieuprestaties van uw organisatie bezig te blijven.

Naast deze vrijblijvende reden om een ISO 14001 certificaat te behalen, is er natuurlijk de wens, dan wel eis van de opdrachtgever om een ISO 14001 certificaat te bezitten. Zowel de overheid (landelijk, regionaal en lokaal), als de zakelijke markt, eist steeds vaker dat de leverancier over een ISO 14001 certificaat beschikt.

Dus doet u het niet vrijblijvend voor uw omgeving, dan dient u het te doen om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Waarom geen ISO 14001 certificaat?

Waarom niet ISO 14001 certificeren? Hier zouden een tweetal belangrijke redenen voor kunnen zijn.

  1. De investering voor het ISO 14001 milieu managementsysteem is een stuk hoger omdat tijdens de ISO 14001 audit een certificerende instantie bij u op bezoek komt om te toetsen of u voldoet aan alle eisen van deze milieunorm.
  2. U dient periodiek (1 x per jaar) uw organisatie open te stellen voor een medewerker van een certificerende instantie (auditor). Deze komt tijdens de audit controleren of u aan alle eisen van de ISO 14001 norm voldoet